Skład Komisji

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Warszawie w dniach 07-08.03.2020 r. wybrano skład Komisji Akademickiej ZG PTTK na XXVI Kadencję, która przedstawia się następująco:

DANE KONTAKTOWE CZŁONKÓW KOMISJI AKADEMICKIEJ ZG PTTK
Lp. Funkcja Imię i nazwisko Dane kontaktowe
1. Przewodniczący Michał Czuba michal.czuba@ka.pttk.pl (+48) 501-512-508
2. Vice-przewodnicząca Natalia Zyśk zysknatalia@gmail.com (+48) 660-380-887

odpowiedzialna za Bazy SBN-u w tym ich rozliczanie

3. Vice-przewodniczący Michał Owczarek
4. Sekretarz Dominik Kwiatkowski dominik.kwiatkowski@10g.pl

odpowiedzialny za stronę internetową i profil na facebook

5. Członek Jan Szajowski
6. Członek Marcin Kołodziej
7. Członek Magdalena Paprota
8. Członek Agnieszka Szymańska
9. Członek Krzysztof Jęda

Stałymi  współpracownik Komisji do spraw szkoleń zostali wybrani: Ola Staszak i Robert Kamiński

 

Skład Komisji Akademickiej kadencji 2020-2022:

od lewej: Agnieszka Szymańska, Dominik Kwiatkowski, Marcin Kołodziej, Michał Owczarek, Magdalena Paprota, Krzysztof Jęda, Michał Czuba, Natalia Zyśk

Opiekunowie Komisji :

1. ZG PTTK: Jacek Potocki
2. GKR ZG PTTK: Dariusz Kużelewski, Paweł Miśkowiec

 

==============================================================

Poprzednie składy komisji:

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Puławach w dniach 10-11.03.2018r. wybrano skład Komisji Akademickiej na nową kadencję, która przedstawia się następująco:

  • Michał Czuba (przewodniczący)
  • Natalia Zyśk (wiceprzewodnicząca)
  • Bartosz Piekaruś (wiceprzewodniczący)
  • Jan Szajowski (sekretarz)
  • Michał Owczarek
  • Michał Kulanek
  • Kacper Twardowski
  • Dominik Kwiatkowski
  • Marcin Kołodziej

zdjęcie komisji z delegatami w Kazimierzu nad Wisłą

 

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Bielsku-Białej w dniach 5-7.03.2016r. wybrano skład Komisji Akademickiej na nową kadencję, która przedstawia się następująco:

-Maciej KLIMCZAK (przewodniczący)
-Mateusz Tomczyk (vice-przewodniczący)
-Michał Czuba (vice-przewodniczący)
-Bartosz Piekaruś (sekretarz)
-Michał Grabski
-Natalia Zyśk
-Jan Szajowski
-Michał Marszał
-Małgorzata Musiał

Stały współpracownik Komisji do spraw prowadzenia strony internetowej: Dominik Kwiatkowski


Skład Komisji Akademickiej kadencji 2016-2018
Skład Komisji Akademickiej kadencji 2016-2018
Opiekunowie Komisji :
1. ZG PTTK: Rafał Kwatek
2. GKR ZG PTTK: Dariusz Kużelewski
3. Biuro ZG PTTK: Grażyna Orłowska-Rybicka

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Kielcach w dniach 22-23.03.2014r. wybrano poniższy skład Komisji Akademickiej:

Paweł Kamiński – Przewodniczący,
Maciej Klimczak – Wiceprzewodniczący
Mateusz Tomczyk -Wiceprzewodniczący
Karolina Aptowicz – Sekretarz,
Michał Czuba
Edyta Dołęgowska
Marek Duda,
Michał Grabski,
Bartosz Piekarus

KA

 

 

KNAA-baner

Skład poprzedniej kadencji KA, wybranej podczas Krajowej Narady Aktywu Akademickiego PTTK
(24 marca 2012 roku w Gorczańskiej Chacie) przedstawiał się następująco:

 

 

Przewodniczący: Paweł Kaminski
Wiceprzewodniczący: Maciej Klimczak
Wiceprzewodniczący: Lech Rybienik
Michał Czuba
Natalia Figiel
Bartosz Piekaruś
Tomasz Pietrucha
Łukasz Pisarek
Mikołaj Rogowski