Skład Komisji

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Bielsku-Białej w dniach 5-7.03.2014r. wybrano skład Komisji Akademickiej na nową kadencję, która przedstawia się następująco:

DANE KONTAKTOWE CZŁONKÓW KOMISJI AKADEMICKIEJ ZG PTTK
Lp. Funkcja Imię i nazwisko Dane kontaktowe
1. Przewodniczący Maciej KLIMCZAK macklim@op.pl (+48)600-088-204
2. Vice-przewodniczący Mateusz Tomczyk
3. Vice-przewodniczący Michał Czuba
4. Sekretarz Bartosz Piekaruś
5. Członek Michał Grabski
6. Członek Natalia Zyśk
7. Członek Jan Szajowski
8. Członek Michał Marszał
9. Członek Małgorzata Musiał

Stały współpracownik Komisji do spraw prowadzenia strony internetowej:
Dominik Kwiatkowski dominik.kwiatkowski@10g.pl


Skład Komisji Akademickiej kadencji 2016-2018
Skład Komisji Akademickiej kadencji 2016-2018

Opiekunowie Komisji :
1. ZG PTTK: Rafał Kwatek
2. GKR ZG PTTK: Dariusz Kużelewski
3. Biuro ZG PTTK: Grażyna Orłowska-Rybicka

Poprzednie składy komisji:
Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Kielcach w dniach 22-23.03.2014r. wybrano poniższy skład Komisji Akademickiej:

Paweł Kamiński – Przewodniczący, przewodniczacy.ka@gmail.com, 796-298-961
Maciej Klimczak – Wiceprzewodniczący
Mateusz Tomczyk -Wiceprzewodniczący
Karolina Aptowicz – Sekretarz, aptowiczka@gmail.com, prowadzenie profilu KA na FB.
Michał Czuba
Edyta Dołęgowska
Marek Duda, marekduda@onet.pl, 504-043-570, Odpowiedzialny za redagowanie
i aktualizowanie strony internetowej.
Michał Grabski – mgrabski6@gmail.com, promocja KA
Bartosz Piekarus

KA

 

 

KNAA-baner

Skład poprzedniej kadencji KA, wybranej podczas Krajowej Narady Aktywu Akademickiego PTTK
(24 marca 2012 roku w Gorczańskiej Chacie) przedstawiał się następująco:

 

 

Przewodniczący: Paweł Kaminski
Wiceprzewodniczący: Maciej Klimczak
Wiceprzewodniczący: Lech Rybienik
Michał Czuba
Natalia Figiel
Bartosz Piekaruś
Tomasz Pietrucha
Łukasz Pisarek
Mikołaj Rogowski