Skład Komisji

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Puławach w dniach 10-11.03.2018r. wybrano skład Komisji Akademickiej na nową kadencję, która przedstawia się następująco:

DANE KONTAKTOWE CZŁONKÓW KOMISJI AKADEMICKIEJ ZG PTTK
Lp. Funkcja Imię i nazwisko Dane kontaktowe
1. Przewodniczący Michał Czuba michal.czuba@ka.pttk.pl (+48) 501-512-508
2. Vice-przewodnicząca Natalia Zyśk  

natalia.zysk@ka.pttk.pl (+48) 660-380-887                              odpowiedzialna za Bazy SBN-u w tym ich rozliczanie

3. Vice-przewodniczący Bartosz Piekaruś
4. Sekretarz Jan Szajowski
5. Członek Michał Kulanek
6. Członek Marcin Kołodziej
7. Członek Dominik Kwiatkowski członek odpowiedzialny za stronę internetową
dominik.kwiatkowski@10g.pl
8. Członek Michał Owczarek
9. Członek Kacper Twardowski

Stały współpracownik Komisji do spraw kontaktów zagranicznych i Informatora SBN-u: Mateusz Tomczyk

Skład Komisji Akademickiej kadencji 2018-2020 wraz z delegatami

Opiekunowie Komisji :
1. ZG PTTK: Marzena Misaczek
2. GKR ZG PTTK: Dariusz Kużelewski, Kamil Zimnicki
3. Biuro ZG PTTK: Grażyna Orłowska-Rybicka

 

==============================================================

Poprzednie składy komisji:

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Bielsku-Białej w dniach 5-7.03.2016r. wybrano skład Komisji Akademickiej na nową kadencję, która przedstawia się następująco:

-Maciej KLIMCZAK (przewodniczący)
-Mateusz Tomczyk (vice-przewodniczący)
-Michał Czuba (vice-przewodniczący)
-Bartosz Piekaruś (sekretarz)
-Michał Grabski
-Natalia Zyśk
-Jan Szajowski
-Michał Marszał
-Małgorzata Musiał

Stały współpracownik Komisji do spraw prowadzenia strony internetowej: Dominik Kwiatkowski


Skład Komisji Akademickiej kadencji 2016-2018
Skład Komisji Akademickiej kadencji 2016-2018
Opiekunowie Komisji :
1. ZG PTTK: Rafał Kwatek
2. GKR ZG PTTK: Dariusz Kużelewski
3. Biuro ZG PTTK: Grażyna Orłowska-Rybicka

Podczas Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego w Kielcach w dniach 22-23.03.2014r. wybrano poniższy skład Komisji Akademickiej:

Paweł Kamiński – Przewodniczący,
Maciej Klimczak – Wiceprzewodniczący
Mateusz Tomczyk -Wiceprzewodniczący
Karolina Aptowicz – Sekretarz,
Michał Czuba
Edyta Dołęgowska
Marek Duda,
Michał Grabski,
Bartosz Piekarus

KA

 

 

KNAA-baner

Skład poprzedniej kadencji KA, wybranej podczas Krajowej Narady Aktywu Akademickiego PTTK
(24 marca 2012 roku w Gorczańskiej Chacie) przedstawiał się następująco:

 

 

Przewodniczący: Paweł Kaminski
Wiceprzewodniczący: Maciej Klimczak
Wiceprzewodniczący: Lech Rybienik
Michał Czuba
Natalia Figiel
Bartosz Piekaruś
Tomasz Pietrucha
Łukasz Pisarek
Mikołaj Rogowski