Lublin

Oddział Akademicki PTTK im. Wincentego Pola w Lublinie

Oddział Międzyuczelniany PTTK w Lublinie powstał w połowie lat sześćdziesiątych w celu integracji środowisk turystycznych działających na lubelskich uczelniach. W ciągu następnej dekady przekształcony został w Oddział Akademicki, którzy zrzeszał na przestrzeni ostatnich 40 lat kilkanaście kół i klubów działających na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Medycznej (dziś Uniwersytet Medyczny), Politechnice Lubelskiej i Akademii Rolniczej (Dziś Uniwersytet Przyrodniczy). Najważniejszymi były działające do dziś Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Lublinie, Koło nr 1 KUL i Koło Pracowników Nauki, a także rozwiązane kluby Welocyped, Korek, Pełzak, Koło Strażników Ochrony Przyrody i inne.

Celem działania OA PTTK Lublin była i jest popularyzacja turystyki wśród studentów i pracowników nauki tutejszych uczelni. Przejawia się ona przez organizację rajdów, pokazów slajdów, kursu przewodników górskich oraz prowadzenie studenckiej bazy noclegowej w Zawadce Rymanowskiej koło Dukli.

Niemal od początku swej działalności Oddział Akademicki w Lublinie włączał się w organizacje ogólnopolskiego rajdu Bieszczady, który miał miejsce w okolicach 1 maja. Dziś tradycje te kontynuuje SKPB organizując co roku studencki Rajd Bieszczady. Długą historię miała też akcja Lato polegająca na prowadzeniu obozów wędrownych w górach Polski, ówczesnej Czechosłowacji, Rumunii i Bułgarii. Członkowie Oddziału uczestniczyli także w pierwszych zorganizowanych wyjazdach w góry Ukrainy w 1989 i 1990 roku. Brali także udział w Akcji Opis polegającej na szukaniu i ewidencjonowaniu cmentarzy I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzach.

Obecnie działalność Oddziału koncentruje się przede wszystkim na przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne zrzeszone kluby. Do najważniejszych z nich zaliczają się organizowane przez:

– SKPB – piesze i rowerowe rajdy Bieszczady, Beskid Niski i Pogórza oraz krótkie rajdy po Lubelszczyźnie

– Koło nr 1 na KUL – piesze Rajd Roztocze Wiosną, Rajd Wszystkich Świętych

– KPN – rajdy rowerowe i spływy kajakowe

Oprócz tego średnio raz na miesiąc organizowane są pokazy slajdów górskich i podróżniczych z różnych stron świata. Prowadzony jest także kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich.

Oddział Akademicki prowadzi Studencką Bazę Noclegową w Zawadce Rymanowskiej koło Dukli. Działa ona przy łemkowskiej chyży zakupionej przez Oddział w 1998 roku. Baza jest remontowana siłami społecznymi członków Oddziału i jej sympatyków. Zapewnia noclegi w okresie wakacji oraz okazjonalnie w innych terminach.

Autor tekstu: Anna Śliwa