Katowice

W Katowicach funkcjonuje Oddział Międzyuczelniany PTTK, w ramach którego działają aktywnie dwa koła:
– Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach
– AKT Gronie

SKPB tworzą w głównej mierze przewodnicy górscy. Spotkać nas można zarówno na beskidzkich ścieżkach, jak i w innych górach Polski i świata. Wśród nas są studenci, zarówno ci obecni jak i przyszli lub ci, którzy studentami byli przed wielu laty. Pokazujemy ludziom piękno gór i zapraszamy wspólnej wędrówki. Oczywiście wszyscy na rzecz Koła pracujemy społecznie.

Organizujemy piesze rajdy górskie: Rajd Nocny i Jesienne Bacowanie. Poza rajdami pieszymi zapraszamy również na Wyrypę Beskidzką (100 km w jednym ciągu), Wyrypę Zimową, rajd rowerowy, rajd skiturowo – rakietowy oraz slajdowisko podróżnicze – Fasolkę.

Prowadzimy cztery obiekty noclegowe: bazy namiotowe na hali Górowej, Głuchaczkach oraz polanie Wały. Dodatkowo posiadamy chatkę studencką na Zagroniu nad Rajczą. Opiekujemy się także szałasem pasterskim na Jasieniu w Beskidzie Wyspowym.

Prowadzimy także kursy przewodników beskidzkich, dzięki którym można nie tylko uzyskać uprawnienia państwowe, ale przede wszystkim lepiej poznać góry, spotkać ciekawych ludzi i nawiązać przyjaźnie na lata.

www.skpb.org

AKT jest zaś klubem, z którego w 1963 roku wyłoniło się SKPB. Obecnie skupia przede wszystkim seniorów. Organizuje liczne imprezy turystyczne i krajoznawcze.

http://aktgronie-prezes.blogspot.com