Środowiska

Klikając na nazwę miasta w tym dziale menu, możesz dowiedzieć się więcej o historii
i specyfice poszczególnych środowisk zrzeszonych w Komisji Akademickiej PTTK.