Konferencja Środowiska Akademickiego PTTK

W dniach 22-23.03.2014r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach,  odbyła się Krajowa Konferencją Środowiska Akademickiego. Pierwszego dnia ustępująca Komisja pod przewodnictwem Pawła Kamińskiego (RO PTTK w Białystoku) złożyła sprawozdanie ze swoich działań.

Obrady

Następnie, przeprowadzono wybory nowej Komisji Akademickiej.
W ich wyniku skład KA na nową kadencję, wygląda następująco:

Paweł Kamiński – Przewodniczący (RO PTTK w Białystoku)
Maciej Klimczak – Wiceprzewodniczący (Polesie Łódź – SKPB Łódź)
Mateusz Tomczyk -Wiceprzewodniczący (OA Kraków)
Karolina Aptowicz – Sekretarz (OM Warszawa)
Michał Czuba (AKTK Sabat Kielce)
Edyta Dołęgowska (RO PTTK w Białystoku)
Marek Duda (SKPB Lublin)
Michał Grabski (OA Kraków)
Bartosz Piekarus (OM Katowice – SKPB w Katowicach)

KA

Po wyborach, delegaci, komisarze i wszyscy goście uczestniczyli w dyskusji poświęconej najważniejszym problemom środowiska akademickiego PTTK oraz zadaniom, jakie stoją przed nowo wybraną Komisją.

Poruszono m.in.: tematy promocji PTTK-u wśród studentów, współpracy międzynarodowej przedstawicieli środowiska, zagadnienia zwiazane z ustawą deregulującą zawód przewodnika, a także problemy współpracy Odziałów Akademickich z uczelniami.

Drugiego dnia, goście konferencji mieli okazję uczestniczyć w wycieczce po województwie świętokrzyskim. Kierowana przez Michała Czubę trasa, obejmowała m. in. Święty Krzyż, Wąchock i Muzeum Archeologiczne „Krzemionki”.

Za organizację konferencji dziekujemy Akademickiemu Klubowi Turystyki Kwalifikowanej PTTK Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach „”SABAT”. Przeprowadzenie konferencji nie byłoby możliwe bez wsparcia rektora Politechniki  Świętokrzyskiej JM prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, któremu również składamy serdeczne podziękowania.