Posiedzenie Wyjazdowe Komisji w dniach 18-20 marca 2022 roku.

Po raz pierwszy od ogłoszenia stanu pandemii udało nam się spotkać w tradycyjny sposób. W posiedzeniu uczestniczyło 5 osób. Miejmy nadzieję że będzie to już standardowy tryb posiedzeń. Posiedzenie odbyło się w Szczawnicy w Schronisku PTTK Orlica. Czas spędzony na obradach minął wszystkim bardzo szybko. Ustalone zostało następujące posiedzenie na jesień a będzie t Łódź.