Obiekty SBN PTTK 2022

Ze względu na szalejącą inflację i możliwość zmian cen noclegów podczas trwania sezonu bazowego oraz innych danych dotyczących prezentowanych obiektów Komisja  wprowadza aktualizację danych, które będą publikowane na stronie Komisji.