Ostatnie pożegnanie wieloletniego współpracownika Komisji

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 27.09.2022 roku. Zmarł nasz Kolega ŚP Robert Kamiński. Wieloletni współpracownik Komisji Akademickiej ZG PTTK, wybitny przewodnik, krajoznawca i przyrodnik.